Planning

De locatie Stoofstraat is volledig eigendom van de gemeente Moerdijk. Het bestemmingsplan is sinds december 2013 onherroepelijk. Tijdens de aanleg van de Zevenbergse haven fungeerde het terrein als bouwdepot en ontsluiting voor het werkverkeer. Nu de haven klaar is, kan het terrein in ontwikkeling worden genomen. Hiervoor is de gemeente op zoek naar een ontwikkelende partij.

2021

- Selectie ontwikkelende partij
- Afsluiten koopovereenkomst
- Ontwerp opstellen door geselecteerde projectontwikkelaar
- Procedures doorlopen
- Start bouw

2022

- Uitvoering bouw

2023

- Oplevering

Planning