Planning

De locatie Stoofstraat is inmiddels volledig eigendom van de gemeente en het bestemmingsplan is sinds december 2013 onherroepelijk. De locatie speelt een belangrijke rol bij het heropenen van de haven, door hier een tijdelijke ontsluiting op de N285 te realiseren. Zo kan het bouwverkeer rechtstreeks het werkgebied in en wordt overlast beperkt. Deze locatie wordt daarom herontwikkeld na oplevering van de haven.

2019

- Selectie ontwikkelende partij
- Afsluiten locatieontwikkelingsovereenkomst en start commercieel traject ontwikkelende partij

2020

- Ontwerp opstellen door geselecteerde projectontwikkelaar
- Procedures doorlopen

2021

- Start bouw

2022

- Oplevering

Planning