Voorontwerpbestemmingsplan “Molenstraat-Markt-Doelstraat” in Zevenbergen

Voorontwerpbestemmingsplan “Molenstraat-Markt-Doelstraat” in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 10 november tot en met 21 december 2016 voor iedereen het voorontwerp van het bestemmingsplan “Molenstraat-Markt-Doelstraat” in Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.MarktMolenstraatZB-BP20) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt. Dit voorontwerp is opgesteld om de herontwikkeling van het gebied Molenstraat-Markt-Doelstraat in Zevenbergen mogelijk te maken. Het plan is digitaal te raadplegen op de website ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op deze website.

Iedereen kan tot en met 21 december 2016 gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken op het voorontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke reactie richt u aan burgemeester en wethouders van Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen. Na deze inspraakperiode wordt, met inachtneming van de eventuele inspraakreacties, het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Tegen dat ontwerp bestemmingsplan staat dan voor iedereen de mogelijkheid open om zienswijzen in te dienen.

Op donderdag 8 december 2016 vindt een openbare inspraakavond plaats, waar het voorontwerp nader wordt toegelicht en waar u de mogelijkheid heeft om mondeling in te spreken. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis in Zevenbergen. Belangstellenden zijn op deze avond vanaf 19.15 uur van harte welkom. Na de ontvangst met koffie is de aanvang van de inspraakavond om 19.30 uur.

Bekijk alle nieuws