Tweede supermarkt centrum Zevenbergen komt er

Tweede supermarkt centrum Zevenbergen komt er

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan om in de Molenstraat in een tweede supermarkt voor het centrum van Zevenbergen te realiseren. Het plan van ontwikkelaar Synchroon biedt ruimte aan een supermarkt, aanvullende horeca en detailhandel, 17 appartementen en stadswoningen en een parkeergarage. Supermarkt Dirk van den Broek heeft een contract met Synchroon gesloten om zich te vestigen op de locatie.

Raadsbesluit
Het voorstel om de ontwikkeling mogelijk te maken is niet zonder slag of stoot vastgesteld. Zowel voor het college als voor de gemeenteraad was het geen gemakkelijk besluit. Niet in de laatste plaats vanwege de ingrijpende consequenties voor bewoners in het plangebied; zij moeten hun huizen verlaten om het plan mogelijk te maken. De beide verantwoordelijke wethouders zijn desondanks opgetogen met het resultaat.

Wethouder Zwiers: “Een tweede supermarkt versterkt de winkelstructuur in het centrum van Zevenbergen en trekt nieuwe winkelaars aan. Boodschappen doen is voor veel mensen dé reden om het centrum van Zevenbergen te bezoeken. Een tweede supermarkt, zeker een aanvullende formule als die van Dirk, vergroot die aantrekkingskracht van Zevenbergen. Zowel voor Zevenbergenaren, als voor de omgeving. Het is in het belang van Zevenbergen en van de gemeente Moerdijk om deze de ontwikkeling door te laten gaan.”

Compact winkelrondje
De locatie aan de Molenstraat is de meest geschikte locatie om een tweede supermarkt te vestigen. De entree van de nieuwe supermarkt komt aan de Molenstraat, ter hoogte van de Van der Putgang. Hierdoor ontstaat een compact winkelrondje tussen Molenstraat, Zuidhaven, Noordhaven en de Markt. Dit heeft positieve effecten voor de bestaande winkels en horeca. Wethouder Kamp:  “We zien nu al de aanzuigende werking van de Centrumontwikkeling Zevenbergen. De nieuwe supermarkt zal dat alleen maar versterken. Nieuwe winkels vestigen zich er: de voormalige ABN AMRO bank en ook het ouder postkantoor worden weer ingevuld. En zo komen er meer nieuwe winkels en horeca. Maar ook bestaande winkeliers anticiperen op de ontwikkelingen en verhuizen naar grotere panden of betere locaties. Zij rekenen niet alleen op de spinoff van een nieuw centrum, maar ook van een tweede supermarkt.  Zo werkt alles samen aan een sterkere winkelstructuur en daarmee aan een aantrekkelijker centrum. Voor iedereen!”

Het plan
De locatie aan de Markt, Molenstraat en Doelstraat biedt straks ruimte aan 3000 m2 voor detailhandel, waarvan de supermarkt er zo’n 1800 m2 gebruikt. Verder bevat het plan een parkeergarage met 147 parkeerplaatsen waar klanten van de supermarkt gratis kunnen parkeren, enkele overige winkelunits en ruimte voor horeca aan de heringerichte Markt. Hierboven worden in totaal 17 stadswoningen en appartementen gerealiseerd, met eigen parkeerdek en een daktuin.

Vervolgproces
De gemeenteraad heeft op 17 december groenlicht gegeven voor het project Molenstraat. In 2016 kan begonnen worden met de bestemmingsplanprocedure en de verwerving van de panden aan de Markt, de Molenstraat en de Doelstraat. De gemeente is daarover al met de individuele eigenaren in gesprek. In januari krijgen deze gesprekken een vervolg. Als alles volgens planning verloopt kan in 2018 gestart worden met de bouw. De supermarkt zou dan in 2019 de deuren kunnen openen.

Meer informatie op www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl

Bekijk alle nieuws