Tweede damwandmachine aan de slag in de haven

Tweede damwandmachine aan de slag in de haven

De damwandconstructie van de nieuwe haven vordert gestaag. Deze week is een tweede damwandmachine begonnen, die werkt aan een bijzonder deel van de constructie.

De contouren van de haven worden steeds beter zichtbaar nu de damwanden langs de Zuidhaven grotendeels op hun plek staan. Een tweede damwandmachine, die deze week begon, plaatst parallel aan de nieuwe damwandenlijn een tweede rij wanden. Dat roept bij veel voorbijgangers vragen op: waarom is die tweede rij nodig? 

Oude kademuren 

Aan de Zuidhaven tussen de Brouwerstraat en de Nieuwe Kerkstraat zitten oude kademuren in de bodem op de locatie waar de wand van de nieuwe haven komt. Daarom wordt daar een bijzondere damwandconstructie toegepast: de zogeheten Rotterdamse variant. Als je langs de Zuidhaven wandelt, kun je precies zien waar deze constructie begint en ophoudt: ter hoogte van de Action aan de Zuidhaven gaat de damwand de hoek om richting de gevel. Nabij de Nieuwe Kerkstraat maakt de lijn weer een hoek van de gevels af. 

Tijdelijke steun

Op een deel van het traject waar deze Rotterdamse variant wordt toegepast, tussen de Markt en de Nieuwe Kerkstraat, is het nodig om tijdelijk een tweede damwandrij te plaatsen. Dat werk wordt op dit moment uitgevoerd. Die extra rij is nodig als tijdelijke steun om de permanente damwand met stempels op zijn plaats te houden terwijl de oude kademuren worden opgegraven en verwijderd. 

Palen en beton

Als de oude muren zijn opgeruimd, worden palen aangebracht in de bodem. Die dienen als fundering voor een L-vormige betonnen constructie, die de permanente damwand fixeert. Als dit gereed is, wordt de tijdelijke tweede damwandrij verwijderd. 
Zodra de haven klaar is, zie je niets meer van deze bijzondere constructie. De damwanden liggen dan onder het straatwerk en de hoek die de damwand maakt is niet meer zichtbaar: de kademuur van de nieuwe haven loopt gewoon rechtdoor.

Ankers

Langs de rest van het tracé, waar meer ruimte is tussen de damwanden en de bebouwing, is de Rotterdamse variant niet nodig. Hier worden de damwanden op een andere manier vastgezet: met zogeheten groutankers. Dat is, eenvoudig uitgelegd, een constructie van een stalen staaf en beton die de damwand letterlijk verankert in de grond.

Heen en terug

De tweede damwandrij aan de Zuidhaven is dus van tijdelijke aard. Terwijl deze constructie wordt gemaakt, werkt de eerste damwandmachine gestaag door aan de Zuidhaven tot het Haveneind. Vanaf daar gaat hij langs de Noordhaven terug richting de N285, waar hij naar verwachting begin oktober eindigt. 

Bekijk alle nieuws