Principe-akkoord over Zevenbergse haven

Principe-akkoord over Zevenbergse haven

De afgelopen maanden voerde de gemeente Moerdijk intensief overleg met de aannemerscombinatie om tot overeenstemming te komen over de technische aanpak, de kosten en de voorwaarden van de aanleg van de haven. De gemeente deed dat mede namens de samenwerkingspartners in dit project: het waterschap Brabantse Delta en de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Naast deze partners is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belangrijke financier van de haven.

Volgende stap

Gemeente en aannemerscombinatie bereikten vrijdag 21 december een principe-akkoord. De volgende stap is dat de samenwerkingspartners en het ministerie het voorstel voorgelegd krijgen, zodat zij er een besluit over kunnen nemen. Deze besluitvorming vindt naar verwachting plaats in de eerste maanden van 2019. Parallel aan dit traject stelt de aannemerscombinatie een nieuwe planning op voor de werkzaamheden. Zodra daarover meer duidelijkheid is, volgt nadere informatie.

Bekijk alle nieuws