Onherroepelijk bestemmingsplan "Haven-Markt in Zevenbergen"

Onherroepelijk bestemmingsplan "Haven-Markt in Zevenbergen"

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan “Haven-Markt in Zevenbergen” (planidentificatie NL.IMRO.1709.HavenZVB-BP40) voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op deze website.

Dit bestemmingsplan is opgesteld om het heropenen van de haven door Zevenbergen mogelijk te maken.

Tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 februari 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan is een tweetal beroepschriften ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze ingestelde beroepen zijn niet-ontvankelijk resp. ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan “Haven-Markt in Zevenbergen” is onherroepelijk.

Bekijk alle nieuws