Moerdijkse raad stemt in met extra bijdrage centrum Zevenbergen

Moerdijkse raad stemt in met extra bijdrage centrum Zevenbergen

De gemeenteraad van Moerdijk trekt extra geld uit voor het centrumplan Zevenbergen. Dat besliste de raad op 28 februari. Wethouders Désirée Brummans en Thomas Zwiers zijn blij met het besluit: “Dit is een kans die we moeten grijpen.”

De heropening van de Zevenbergse haven zorgt voor een betere aanvoer van zoet water naar West-Brabant en Zeeland. De droge zomer van 2018 bevestigde eens temeer hoe belangrijk dit is. Tegelijkertijd realiseert de gemeente Moerdijk hiermee de broodnodige opknapbeurt voor het Zevenbergse centrum. “Een win-winsituatie dus.”

Dat er een aanvullende bijdrage nodig is, komt voornamelijk door technische wijzigingen in het ontwerp. Zo worden de duikers aan de uiteinden van de haven niet geboord, maar ingegraven. Verder is op een deel van het traject een aangepaste damwandconstructie nodig. Daarnaast is extra budget nodig voor projectkosten en een risicopot.

Risico’s beheersen
De voornaamste zorg van de gemeenteraad bleken de risico’s van het project: kon het college garanderen dat er in de toekomst niet nog meer geld bij moet? Wethouder Thomas Zwiers is reëel: “Garanties heb je nooit. Maar we hebben een passend budget voor de risico’s. Dat gaan we samen met de aannemer beheren. Wordt het budget overschreden, dan betaalt de aannemer 50% van de kosten. Dat is dus een stevige prikkel om goed op de kosten te letten.”

Samen sterker
De heropening van de haven in Zevenbergen is een samenwerkingsproject van de gemeente met de provincies Noord-Brabant en Zeeland, het waterschap Brabantse Delta en het Rijk. Voorwaarde van het raadsbesluit is dat de partners ook instemmen met extra geld voor het project. Brabant, Zeeland en het waterschap zijn al akkoord. Van het Rijk wordt in de eerste helft van maart uitsluitsel verwacht.

Wethouder Désirée Brummans roemt de rol van de partners: “Dit is het toonbeeld van hoe overheden kunnen samenwerken om een groter doel te bereiken. Een robuuste zoetwatervoorziening voor de regio en een prachtig vernieuwd centrum voor Zevenbergen.”

Snel beginnen
Het Centrumteam, een klankbordgroep van inwoners en ondernemers uit het Zevenbergse centrum, benadrukte aan het begin van de raadsvergadering dat de schop snel de grond in moet: “Zevenbergen staat bekend om haar evenementen voor verschillende doelgroepen. Dat is prachtig en dat moet zo blijven voor een levendig centrum. Daarom wil ik u vragen: start zo snel mogelijk met dit fantastische project.”

Aan die oproep geeft het college graag gehoor: als de partners positief besluiten, gaat het werk halverwege maart officieel van start.

Bekijk alle nieuws