Lokaliseren kabels en leidingen

Lokaliseren kabels en leidingen

Vanaf donderdag a.s vindt er gedurende twee tot drie werkdagen onderzoek plaats naar de ligging van kabels en leidingen in het projectgebied. De grove ligging is door een kaart van het kadaster bekend maar deze kent een afwijkingsmarge van maximaal 50 cm. Wij moeten echter precies weten waar de kabels liggen om te voorkomen dat deze tijdens ons werk worden geraakt. Het onderzoek vindt plaats t.h.v. de navolgende plekken:

  • Markt 9 (kant Zuidhaven)
  • Zuidhaven 91 (Brilmode Rob boon)
  • Noordhaven 144 (Le Bonbon)
  • Haveneind 2 (nabij Rabobank)

Van de werkzaamheden is enige hinder te verwachten. Het onderzoek vindt soms deels op de rijbaan plaats, in dat geval zal het verkeer met "schildjes" om het werk worden geleid. Soms staan we op de stoep en moet u om het werk lopen. Daarnaast is wat geluidsoverlast te verwachten van de graafmachine en mogelijk van de boor, als het noodzakelijk blijkt te zijn om door de verharding en onderliggende fundering te boren om bij het zand te komen. Na het uitvoeren van het onderzoek wordt de weg/ het trottoir hersteld.

Bekijk alle nieuws