Kaart met funderingen haven

Kaart met funderingen haven

In 2015 deed bureau Grontmij onderzoek naar de fundatie van panden rond de haven, met het oog op de Centrumontwikkeling. Dit onderzoek is vooruitlopend op de monitoring van de panden uitgevoerd. Er is een classificatie gemaakt per pand, die op een kaart staat aangegeven met kleuren. In de legenda van de kaart staat de verklaring. Naar aanleiding van de bijeenkomst met de ondernemers van Zevenbergen op 5 april jl. wordt deze tekening nu breed verstrekt. Klik hier voor de tekening. 

Bekijk alle nieuws