Informatiebijeenkomst ondernemers Zevenbergen

Informatiebijeenkomst ondernemers Zevenbergen

Voor de ondernemers uit Zevenbergen vond onlangs een informatiebijeenkomst plaats over de centrumontwikkeling plannen, samen georganiseerd door de Ondernemersvereniging (OVZ) en de gemeente. Tientallen ondernemers werden deze avond geïnformeerd over de werkzaamheden en de maatregelen die door de gemeente en de aannemer worden getroffen. We spraken hierover met Ton Santbergen, woordvoerder van de centrumcommissie.

“De opkomst van de avond was goed en had een zeer positieve insteek”, merkt Santbergen op. “Naast de leden van de OVZ waren ook alle andere ondernemers uit Zevenbergen uitgenodigd. Voor het eerst waren er ook een aantal pandeigenaren aanwezig.” Begrijpelijk, gezien er tijdens de bijeenkomst een aantal belangrijke punten aan bod kwamen, zoals de opname van de panden, start van de werkzaamheden en de daar bijbehorende maatregelen. “Voor mij was het belangrijkste punt meer helderheid over de nadeelcompensatie”, vertelt Santbergen. “Tijdens de bijeenkomst werd dit uitgelegd en dan voornamelijk op juridisch gebied. Verder merk ik op dat de zorg onder de ondernemers voornamelijk zit bij de mogelijke gevolgen voor hun pand.” Daarom worden vanaf 1 juli alle panden aan het haventracé nauwkeurig opgenomen. Waarbij wordt gelet op de onderhoudstoestand en huidige schade.

Korte lijntjes

Als lid van de centrumcommissie heeft Santbergen al zeer regelmatig contact met de gemeente en de projectorganisatie. “In totaal bestaat onze centrumcommissie uit vijf personen. Samen met de gemeente hebben we korte communicatielijntjes. Van iedere bijeenkomst maken we een soort samenvatting die we weer doorzetten naar onze leden. Dat willen we straks ook voortzetten met de aannemer”, licht Santbergen toe. “Juist doordat we vanaf het begin af aan nauw contact hebben en betrokken zijn, heb ik veel vertrouwen in de gemeente en de aannemer. De genoemde maatregelen zien er goed uit en ik vind het ook goed dat de aannemer een centrummanager heeft aangesteld, Ruben Herregodts. Hij kan als er iets is à la minute optreden.”

Zandsculpturen

Ook zijn de Ondernemersvereniging, de gemeente en de aannemer met elkaar in gesprek over hoe het centrum tijdens de werkzaamheden aantrekkelijk blijft. “Als het hier straks een grote zandbak is voor de deur, waarom dan geen zandsculpturen wedstrijd houden of een beachvolleybal toernooi. Alles om te zorgen dat het centrum aantrekkelijk blijft en het winkelend publiek blijft komen. Als straks de planning concreter is, kunnen we dit gezamenlijk gaan invullen.”

Hieronder een beknopte opsomming van de besproken maatregelen:

  • Vanaf juli wordt van alle panden aan het haventracé nauwkeurig opgenomen wat de onderhoudstoestand is en waar zich nu schade bevindt. De resultaten worden opgenomen in een rapport. Download de kaart waarop staat aangegeven waar en wat er precies wordt opgenomen.
  • Schade als gevolg van de werkzaamheden moet worden gemeld aan Ruben Herregodts, omgevingsmanager en contactpersoon bij de aannemerscombinatie CRH. Hij kan indien mogelijk direct optreden om de oorzaak aan te pakken. Daarnaast moet er voor de afwikkeling van de schade (schadeclaim) een melding worden gemaakt bij het meldpunt schade van de gemeente.
  • Om schade te voorkomen worden de damwanden voor de haven de grond in gedrukt en niet getrild. Daarnaast worden de heipalen de grond in geboord en niet geslagen.
  • Op de provinciale weg komt een afslag voor het werkverkeer. Met stille vrachtwagens (met maximum snelheid van 15 km/u) wordt via het tracé van de toekomstige haven Zevenbergen uitgereden.

Bekijk alle nieuws