Groen licht voor project Molenstraat

Groen licht voor project Molenstraat

De gemeente Moerdijk kan van start met de ontwikkeling van het gebied tussen de Molenstraat, Markt en Doelstraat in Zevenbergen. Alle panden zijn in bezit van de gemeente en vandaag verwierp de Raad van State het beroepschrift dat was ingediend tegen de wijziging van het bestemmingsplan. Wethouders Thomas Zwiers en Désirée Brummans, beiden betrokken bij het Zevenbergse centrumplan, zijn verheugd. “Het was een traject van de lange adem, maar nu kunnen we aan de slag.”

Het plan Molenstraat houdt in dat grenzend aan de Markt ruim twintig woningen, een supermarkt, horeca- en winkelgelegenheid worden gerealiseerd. Het complex krijgt bovendien een parkeergarage die het huidige parkeerplaatsje vervangt.

Onteigening van de baan
De verwerving van de panden die moeten verdwijnen om de nieuwbouw mogelijk te maken, ging niet zonder slag of stoot. Even leek het erop dat de gemeente het laatste pand zou moeten onteigenen, wat kon resulteren in een flinke vertraging. Maar het is uiteindelijk gelukt om alle gebouwen minnelijk te verwerven.

Onherroepelijk
Met de uitspraak van de Raad van State is de laatste horde genomen: het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. De huurcontracten met de tijdelijke bewoners zijn opgezegd; per het einde van dit jaar zijn alle panden leeg en kunnen de voorbereidingen voor de sloop van start.

Planning
De voorbereidingen en de daadwerkelijke sloop nemen ongeveer een half jaar in beslag. Vervolgens kan naar verwachting medio 2019 worden gestart met het bouwrijp maken van het terrein. Daarna draagt de gemeente het over aan projectontwikkelaar Synchroon.

Bekijk alle nieuws