Groen licht heropening haven Zevenbergen

Groen licht heropening haven Zevenbergen

De gemeente Moerdijk kan de plannen voor het heropenen van de haven van Zevenbergen gaan uitvoeren. De Raad van State verklaarde een beroep tegen het liggende bestemmingsplan Haven-Markt niet-ontvankelijk en een ander beroep ongegrond. Het bestemmingsplan is daarmee onherroepelijk.

Dit betekent concreet dat Moerdijk nu kan starten met de aanbestedingsprocedure. Daarin staat de keuze van de aannemer centraal, die de werkzaamheden straks gaat uitvoeren en de planning ervan opstelt.

“We gaan nu de volgende fase in van het project Centrumontwikkeling Zevenbergen”, reageert wethouder Thomas Zwiers verheugd. “Plannen maken wordt nu uitvoeren. Dat gaan we de komende tijd weer in goed en intensief overleg doen met inwoners en omwonenden. “

Planning is om volgend jaar te starten met de werkzaamheden. Eind 2018 moet de haven dan officieel worden heropend.  

Bekijk alle nieuws