Planning

2018

- Definitief Ontwerp
- Afronden verwervingstraject

2019

- Sloop en bouwrijp maken
- Start bouw

2020

- Oplevering

Planning