Planning

2018

- Definitief Ontwerp
- Afronden verwervingstraject
- Sloop en bouwrijp maken

2019

- Start bouw

2020

- Oplevering

Planning