Planning

2019

- Start met rioolwerkzaamheden, later gevolgd door herinrichting Markt

2020

- Afronding en oplevering Markt

Planning