Markt

Bemachtig straks een plekje aan het water of kijk uit op het boomrijke plein met sfeervolle kerken.

Markt

Marktterras

Hier krijgen terrassen de ruimte. De terrassen komen zoveel mogelijk bij de gevels. Het middengebied is een sfeervolle verblijfsruimte die uitloopt naar de Haventrappen. Hier kan ook plaats worden gemaakt voor kleine evenementen en de weekmarkt. Het Marktterras is autovrij.

Marktterras

Ruimte voor evenementen

De Markt krijgt een vlakke, licht aflopende vloer. Daarmee is het plein beter geschikt voor gezellige evenementen, zoals de weekmarkt, de kermis en andere bestaande of nieuwe evenementen. Het grootste deel van de Markt is autovrij.

 

Ruimte voor evenementen

Een sfeervol plein

De Markt houdt een groene uitstraling. De meeste bomen worden verplaatst of vervangen. De rode beuk bij de kerk kan blijven staan. Er zijn veel bankjes om even gezellig bij te praten. De Pratende vrouwen, Het Knijn en de waterpomp krijgen een plek op de vernieuwde Markt.

Een sfeervol plein

Haventrappen

Hier sluit de Markt aan op de haven. De brede luie trappen naar het water zijn openbaar toegankelijk. Een brede brug voor voetgangers en fietsers loopt ernaast. Hier kom je om lekker aan het water zitten en bij te kletsen met vrienden. Tussen het winkelen door, tijdens een evenement of zomaar op een mooie avond.

Haventrappen

De huiskamer van Zevenbergen

De Markt is het sfeervolle, centrale plein van Zevenbergen waar je elkaar ontmoet. Het plein wordt heringericht, met eenheid in bestrating en straatmeubilair. Er komen meer terrassen en er zijn meer gezellige evenementen mogelijk. De Markt wordt zoveel mogelijk autovrij. Ook wordt de Markt weer markt: de weekmarkt krijgt hier zijn plek. 

  • Lokaliseren kabels en leidingen

    Vanaf a.s. donderdag vindt er gedurende twee tot drie werkdagen onderzoek plaats naar de ligging van kabels en leidingen in het projectgebied. De grove ligging is door een kaart van het kadaster bekend maar deze kent een afwijkingsmarge van maximaal 50 cm. Wij moeten echter precies weten waar de kabels liggen om te voorkomen dat deze tijdens ons werk worden geraakt. Van de werkzaamheden is enige hinder te verwachten.