Sloop Neerhofschool en Zusterflat gestart

Sloop Neerhofschool en Zusterflat gestart

Aannemer Sagro is deze week begonnen met de sloop van de Neerhofschool en de voormalige Zusterflat in Zevenbergen. De leerlingen hebben inmiddels hun intrek genomen in het nieuwe onderkomen in Bosselaar- Zuid. De oude school moet plaats maken voor de aanleg van de Kasteeltuin, een nieuwe groene parkeervoorziening in het Centrum van Zevenbergen. Ook worden er na de sloop een aantal kavels uitgegeven voor woningbouw.

Bekijk berichten in: Kasteeltuin of alle nieuws
Verhuizing Neerhofschool in volle gang

Verhuizing Neerhofschool in volle gang

Het oude schoolgebouw, de noodlokalen en het naastgelegen kantoorgebouw worden gesloopt om ruimte te maken voor dé nieuwe gratis parkeergelegenheid van het centrum: Kasteeltuin. Er wordt al druk getekend aan het ontwerp voor de Kasteeltuin. De parkeergelegenheid krijgt een groene uitstraling. Ook komt er een verwijzing naar het kasteel van Zevenbergen, dat op deze plek stond.

Bekijk berichten in: Kasteeltuin of alle nieuws
Ontwerpbestemmingsplan "Kasteeltuin-Neerhofstraat" ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan "Kasteeltuin-Neerhofstraat" ter inzage

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 19 februari tot en met 1 april 2015 voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis het ontwerp van het bestemmingsplan "Kasteeltuin-Neerhofstraat in Zevenbergen" (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kasteeltuin-BP30) ter inzage ligt. Dit ontwerp is opgesteld om de aanleg van een parkeerterrein aan de Kasteelweg en de bouw van 5 woningen aan de Neerhofstraat in Zevenbergen mogelijk te maken. Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl en kan ook worden ingezien op deze website.

Bekijk berichten in: Kasteeltuin of alle nieuws
Archeologische vondst in de Kasteeltuin

Archeologische vondst in de Kasteeltuin

Op de plek van het voormalige Kasteel Zevenbergen is in september een historisch puntgraaf kannetje opgegraven. Naar schatting dateert het kannetje uit de 14de eeuw. Het opgraven van de drinkkroes/drinkkan gebeurde tijdens een proefsleuvenonderzoek. Lees hier meer over de historie van Kasteel Zevenbergen.

De gemeente kijkt naar mogelijkheden om iets met deze archeologische vondst te doen, wellicht op de locatie zelf.

Bekijk berichten in: Kasteeltuin of alle nieuws