Inrichtingsplan Kasteeltuin gepresenteerd

Inrichtingsplan Kasteeltuin gepresenteerd

Een bomvolle zaal reageerde op 14 oktober enthousiast op een archeologische lezing, gevolgd door een presentatie van het Inrichtingsplan voor de Kasteeltuin. Het plan herinnert aan het verleden door o.a. een hedendaagse reconstructie van de Lobbekestoren, een muurbank ter plaatse van de stadsmuur, een bloemrijke tuin en zogeheten lakens: banieren met taferelen van belangrijke gebeurtenissen.

Bekijk hier beide presentaties.

Bekijk berichten in: Kasteeltuin of alle nieuws
Archeologisch onderzoek legt restanten stadsmuur Zevenbergen bloot

Archeologisch onderzoek legt restanten stadsmuur Zevenbergen bloot

Bij een archeologisch vooronderzoek op de Kasteeltuin in Zevenbergen zijn eerder restanten van de stadsmuur van Zevenbergen aangetroffen. Een deel van de resterende stadsmuur wordt deze week opgegraven en onder toezicht van een archeoloog in detail in kaart gebracht. Daarna worden de restanten verwijderd om de grond bouwrijp te maken. De opgraving en het in kaart brengen van de muur levert kennis  op over de historie van Zevenbergen.

Bekijk berichten in: Algemeen, Kasteeltuin of alle nieuws
Moerdijkse Bode - Lezing archeoloog over Zevenbergen

Moerdijkse Bode - Lezing archeoloog over Zevenbergen

Met de werkzaamheden op de Kasteeltuin zijn er weer wat puzzelstukjes van Zevenbergens historie op hun plek gevallen. Alle aanleiding voor een boeiende lezing over de geschiedenis van de stad, op woensdagavond 14 oktober.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Aankondiging Inrichtingsplan Kasteeltuin

Aankondiging Inrichtingsplan Kasteeltuin

Op woensdag 14 oktober wordt het Inrichtingsplan voor de Kasteeltuin gepresenteerd in het gemeentehuis van Zevenbergen. U bent harte uitgenodigd voor deze avond. Om 19:30 uur starten we met een lezing door archeoloog Hans Koopmanschap. Inloop is vanaf 19:00 uur.

Bekijk berichten in: Algemeen, Kasteeltuin of alle nieuws
Onherroepelijk bestemmingsplan “Kasteeltuin-Neerhofstraat” in Zevenbergen

Onherroepelijk bestemmingsplan “Kasteeltuin-Neerhofstraat” in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat het bestemmingsplan “Kasteeltuin-Neerhofstraat” in Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709.Kasteeltuin-BP40) voor iedereen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij het Vergunningenloket ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de aanleg van een parkeerterrein aan de Kasteelweg en de bouw van 5 woningen aan de Neerhofstraat in Zevenbergen mogelijk te maken.
Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van dit bestemmingsplan is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is onherroepelijk.

Bekijk berichten in: Kasteeltuin of alle nieuws
Bestemmingsplan "Kasteeltuin-Neerhofstraat" in Zevenbergen

Bestemmingsplan "Kasteeltuin-Neerhofstraat" in Zevenbergen

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 4 juni 2015 het bestemmingsplan “Kasteeltuin-Neerhofstraat” in Zevenbergen (planidentificatie NL.IMRO.1709. Kasteeltuin-BP40) ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de aanleg van een parkeerterrein aan de Kasteelweg en de bouw van 5 woningen aan de Neerhofstraat in Zevenbergen mogelijk te maken.

Bekijk berichten in: Kasteeltuin of alle nieuws
Moerdijkse Bode - Sloopwerkzaamheden Kasteeltuin deze week van start

Moerdijkse Bode - Sloopwerkzaamheden Kasteeltuin deze week van start

Komende week start aannemingsbedrijf Sagro met de sloopwerkzaamheden op de Kasteeltuin, het gebied tussen de Kasteelweg en de Neerhofstraat. Het oude schoolgebouw, de noodlokalen en het naastgelegen kantoorgebouw worden gesloopt. Projectleider Paul Tebes begeleidt vanuit Sagro de werkzaamheden.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Bekijk berichten in: Algemeen, Kasteeltuin of alle nieuws