Moerdijkse Bode: Een stevige pint

Moerdijkse Bode: Een stevige pint

‘Heerlyk tafelen’ doen we allemaal graag, maar vroeger kon alleen de adel flink uitpakken. ‘Veel en lekker eten vormden een symbool voor rijkdom’, vertelt ontwerpster Hélène van Dooremolen. Een van de weinige tastbare overblijfselen uit deze periode van heerlijk tafelen zijn de restanten van de kruiken die veelal in de grond worden teruggevonden.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Moerdijkse Bode: Volwassen bomen voor Kasteeltuin

Moerdijkse Bode: Volwassen bomen voor Kasteeltuin

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de Kasteeltuin en de afronding is in zicht. Het hekwerk, de parkeerplaatsen, verlichting en onder meer de Kasteelpoort hebben hun bestemming gevonden. Wat nu nog ontbreekt, is het groen. Een eerste stap hiervoor is de verhuizing van acht platanen van de haven naar de Kasteeltuin. Dat gebeurt onder begeleiding van Edwin Holtrop, toezichthouder openbaar groen van de gemeente Moerdijk.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Markante staalconstructie markeert Kasteeltuin Zevenbergen

Markante staalconstructie markeert Kasteeltuin Zevenbergen

Op donderdag 1 december om 14:00 uur is op de plek waar ooit het Kasteel Zevenbergen heeft gestaan een markante staalconstructie geplaatst. Deze zes meter hoge stalen poort is de symbolische en moderne variant van de Lobbekenstoren, de woontoren van het vroegere kasteel. Het ontwerp refereert aan de historische prenten die van de toren bewaard zijn gebleven.

Bekijk berichten in: Algemeen, Kasteeltuin of alle nieuws
Moerdijkse Bode: Van ontwerp naar realisatie

Moerdijkse Bode: Van ontwerp naar realisatie

De graafmachines, de werklieden en het bouwbord liegen er niet om; de werkzaamheden in de Kasteeltuin zijn volop aan de gang! Vorige week is de riolering gelegd en momenteel wordt de grond bouwrijp gemaakt. De uitvoering van de Kasteeltuin is in handen van de regionale bouwcombinatie De Krom B.V. & Krinkels B.V. “Ons streven is om de werkzaamheden nog voor de Kerst af te ronden”, aldus aannemer Johan de Krom.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Werk aan Kasteeltuin start

Werk aan Kasteeltuin start

Deze week starten de werkzaamheden aan de Kasteeltuin. Als onderdeel van de centrumontwikkeling wordt in de Kasteeltuin een groene parkeerplaats aangelegd met een bloementuin en een aantrekkelijke wandel- en fietspromenade richting het centrum. De uitvoering is in handen van de regionale bouwcombinatie De Krom B.V. & Krinkels B.V. Naar verwachting zijn de werkzaamheden nog voor de kerst afgerond.

Bekijk berichten in: Algemeen, Kasteeltuin of alle nieuws
Vijf bouwkavels in optie

Vijf bouwkavels in optie

Op 8 september vond een belangrijk moment plaats voor de aspirant-kopers van de vijf bouwkavels aan de Neerhofstraat. Op volgorde van loting konden de belangstellenden een kavel kiezen. Inmiddels staat alles in optie en is de verwachting dat de bouw van de eerste woningen begin 2017 van start gaat.

Bekijk berichten in: Algemeen, Kasteeltuin of alle nieuws
Moerdijkse Bode: Boomgaard was sfeervol en nuttig

Moerdijkse Bode: Boomgaard was sfeervol en nuttig

De zes lakens die speciaal zijn ontworpen voor de inrichting van de Kasteeltuin vertellen een bijzonder verhaal over het Kasteel van Zevenbergen. Naast het kasteel vormde ook de omliggende tuin een belangrijk onderdeel. Eén van de lakens, ontworpen door Hélène van Dooremolen, verwijst naar de belevingstuin die ooit op deze plek heeft bestaan. Het is het tweede laken waar we dieper op ingaan, genaamd: ‘Boomgaard’.

Lees hier het hele nieuwsbericht.