Herinneringen aan Kasteel Zevenbergen

De Kasteeltuin heeft een rijke geschiedenis, zoals de naam al doet vermoeden. Vanaf de 13e eeuw stond hier Kasteel Zevenbergen. Een imposant gebouw bewoond door de Heren van Zevenbergen. In de jaren van zijn bestaan krijgt het kasteel veel te verduren. Het wordt zowel in de 14e als 16e eeuw ingenomen. Delen van het gebouw worden gesloopt en uiteindelijk wordt het in brand gestoken. In 1648 komt het in handen van het Huis van Oranje. Helaas werd in 1728 besloten om het middeleeuwse kasteel af te breken. Het puin werd gebruikt voor dijkversterkingen bij Walsoorden, een dorp in Zeeuw-Vlaanderen.

Historie

Archeologische vondsten

Het kasteel stond nabij de huidige Markt. Hier staat nog altijd Huis Luchtenburg, een huis dat behoorde tot het kasteel en ook wel de Neerhof werd genoemd. Ook de archeologische vondsten rondom de Doelstraat, de Neerhofstraat en de Pastoor Kessellaan herinneren ons aan het bestaan van het Kasteel. Het gebouwtje aan de Prins Hendrikstraat dat nu ‘Het Kasteeltje’ heet, heeft overigens niets te maken met het oude kasteel: dit was het koetshuis uit 1870, dat hoorde bij Villa Waterloo (het voormalige gemeentehuis van Zevenbergen).

Historie