• Home
  • Nieuws
  • NGE-onderzoek kruising Zuidhaven / Stoofstraat afgerond
NGE-onderzoek kruising Zuidhaven / Stoofstraat afgerond

NGE-onderzoek kruising Zuidhaven / Stoofstraat afgerond

Zojuist is het onderzoek naar de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven (NGE) op de locatie kruising Zuidhaven/Stoofstraat afgerond. Daarmee is ook een einde gekomen aan de wegafsluiting in dit gebied en zijn de Noord- en Zuidhaven, als ook de Stoofstraat weer vrij toegankelijk voor het gemotoriseerd verkeer. De stelling verplaatst zich nu naar het voetgangersgebied nabij de sloopplek van de Vrijbuiter (het praathuis) om de punten te onderzoeken die in de eerste fase niet meegenomen konden worden. Dit zal geen beperkingen voor het autoverkeer met zich meebrengen. 

De gemeente Moerdijk voert op dit moment gesprekken met de samenwerkingspartners en de aannemerscombinatie om tot overeenstemming te komen over de technische aanpak van het project, de kosten en de financiering. Het is op dit moment niet in te schatten op welke termijn we tot overeenstemming kunnen komen. We houden u op de hoogte over de voortgang van deze gesprekken. Omwonenden en ondernemers worden tijdig geïnformeerd als werkzaamheden van start gaan.