• Home
  • Nieuws
  • NGE-onderzoek met grote stelling afgerond
NGE-onderzoek met grote stelling afgerond

NGE-onderzoek met grote stelling afgerond

Vandaag is het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE) met de grote stelling afgerond. De kraan heeft het gebied nabij de Vrijbuiter inmiddels verlaten. Deze week wordt het straatwerk hersteld en daarna wordt het even rustig aan de Noord- en Zuidhaven en de Markt. Over enige tijd zal een kleine stelling terugkeren om de laatste plekken te onderzoeken die niet door de grote kraan konden worden onderzocht. Ook zal er een kleinschalig archeologisch booronderzoek plaatsvinden op de kruising van de Zuidhaven en de Markt. Houd de website, Facebook en De BouwApp in de gaten voor de laatste info.

De gemeente Moerdijk voert op dit moment gesprekken met de samenwerkingspartners en de aannemerscombinatie om tot overeenstemming te komen over de technische aanpak van het project, de kosten en de financiering. Het is op dit moment niet in te schatten op welke termijn we tot overeenstemming kunnen komen. We houden u op de hoogte over de voortgang van deze gesprekken. Omwonenden en ondernemers worden tijdig geïnformeerd als werkzaamheden van start gaan.