• Home
  • Nieuws
  • Afrondend onderzoek niet-gesprongen explosieven
Afrondend onderzoek niet-gesprongen explosieven

Afrondend onderzoek niet-gesprongen explosieven

Nadat de grote stelling het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven heeft afgerond, zal vanaf komende maandag 3 december het afrondend detectieonderzoek met de kleine stelling plaatsvinden. De detectie start nabij de N285 op plekken die niet voorgeboord hoeven te worden.Vanaf donderdag 6 december worden, verspreid over de Noord- en Zuidhaven, gaten voorgeboord op locaties waar een harde cementlaag onder de bestrating ligt. Dit duurt ongeveer drie werkdagen. 

Het boren en de machinemotoren kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Om het winkelend publiek te ontzien in aanloop naar het Sinterklaasfeest begint de stelling ter hoogte van de N285 en wordt het voorboren na 5 december uitgevoerd. Verkeer kan om de stelling heen en de parkeerplekken blijven beschikbaar. De voorgeboorde gaten worden in afwachting van de machine opgevuld en bestraat. Zo blijven de Noord- en Zuidhaven veilig en goed bereikbaar. Is een locatie onderzocht, dan wordt daar het straatwerk dezelfde dag nog definitief hersteld. Het totale onderzoek duurt naar verwachting 3 weken.

Meer informatie staat in de bewonersbrief

De gemeente Moerdijk voert op dit moment gesprekken met de samenwerkingspartners en de aannemerscombinatie om tot overeenstemming te komen over de technische aanpak van het project, de kosten en de financiering. Het is op dit moment niet in te schatten op welke termijn we tot overeenstemming kunnen komen. We houden u op de hoogte over de voortgang van deze gesprekken. Omwonenden en ondernemers worden tijdig geïnformeerd als werkzaamheden van start gaan.