Tijdelijk langparkeren haven

Tijdelijk langparkeren haven

Tijdelijk zijn er minder parkeerplaatsen op de haven vanwege voorbereidende werkzaamheden. Daarom is dit gebied tijdelijk geen Blauwe Zone en mag je hier dus langer dan 2 uur parkeren. Gisteren zijn dan ook de Blauwe Zone-borden op de Noordhaven en Zuidhaven afgedekt. Deze situatie geldt zolang die borden zijn afgedekt. Zodra de parkeervakken weer bruikbaar zijn, geldt de Blauwe Zone dus weer.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws
Sloop Vrijbuiter vanaf 2 juli

Sloop Vrijbuiter vanaf 2 juli

Voormalig restaurant De Vrijbuiter (Zuidhaven 65a) wordt gesloopt vanaf 2 juli a.s. De werkzaamheden duren naar verwachting circa 5 werkdagen. In de week ervoor zal het werkterrein worden afgezet met bouwhekken.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
Informatiemarkt op 18 juni

Informatiemarkt op 18 juni

Op maandag 18 juni is er een informatiemarkt over het project in het gemeentehuis in Zevenbergen, van 16:00 tot 20:00 uur. Bezoekers vinden er informatie over de aanleiding van het project, de techniek erachter en de zorg voor de omgeving. Het is een inloopbijeenkomst. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 16:00 en 20:00 uur. 

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
“Bouwkundige opnamen goed voor alle partijen”

“Bouwkundige opnamen goed voor alle partijen”

Het bedrijf 4Risk verricht bouwkundige opnamen in het centrum van Zevenbergen. Wat hebben bewoners en ondernemers hieraan? John Forman is directeur van 4Risk en licht zijn werk toe.

“De bouwkundige opnamen moeten starten kort voor de werkzaamheden beginnen. Aangezien de meeste werkzaamheden voor het daadwerkelijk uitgraven van de haven starten in het najaar, verwachtten veel mensen dat de bouwkundige opnamen zouden starten in de zomer of nazomer. Maar de Vrijbuiter wordt binnenkort al gesloopt en er vinden nog wat andere voorbereidende werkzaamheden plaats. Daarom vinden de bouwkundige opnamen reeds nu plaats.”

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws
Onderzoek niet-gesprongen explosieven

Onderzoek niet-gesprongen explosieven

Bouwcombinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik start vanaf 25 juni met onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in de grond waar de haven gerealiseerd gaat worden. Eerder al heeft een verkennend onderzoek  plaatsgevonden. In dit nieuwe vervolgonderzoek wordt een verdacht object benaderd om te bekijken of het in dit geval om een explosief gaat of dat iets anders de verstoring tijdens het eerdere onderzoek heeft veroorzaakt. Naar verwachting nemen deze werkzaamheden ongeveer twee werkweken in beslag. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Noordhaven 144 en de Zuidhaven 171 (Hema). 

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws
Starthandeling werk haven

Starthandeling werk haven

Op 6 juni vond de officiële starthandeling plaats voor de werkzaamheden waarmee het water in de haven terugkeert. De wethouders Thomas Zwiers en Désirée Brummans onthulden samen met de directie van de aannemerscombinatie Rasenberg/Colijn/Van den Herik het bouwbord aan de Stoofstraat. Vervolgens verplaatsten zij de bankjes bij De Vrijbuiter, waar een aantal oudere inwoners uit Zevenbergen elkaar graag ontmoet. 

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws
Aanleg tijdelijke weg en inritten: 4 tot 15 juni

Aanleg tijdelijke weg en inritten: 4 tot 15 juni

In de komende twee werkweken worden een tijdelijke weg en inritten op de N285 en Stoofstraat aangelegd. Deze weg wordt aangelegd om het bouwproject bereikbaar te maken voor transporten, zoals voor de aan- en afvoer van materialen. Daarnaast wordt er een opslagterrein ingericht door de aannemerscombinatie. De werkzaamheden vinden grofweg tussen de Protestantse kerk aan de Noordhaven 2 en de N285 plaats.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws