NGE-onderzoek met grote stelling afgerond

NGE-onderzoek met grote stelling afgerond

Vandaag is het onderzoek naar niet-gesprongen explosieven (NGE) met de grote stelling afgerond. De kraan heeft het gebied nabij de Vrijbuiter inmiddels verlaten. Deze week wordt het straatwerk hersteld en daarna wordt het even rustig aan de Noord- en Zuidhaven en de Markt. Over enige tijd wordt er met een kleine stelling verder onderzoek verricht en vindt er een kleinschalig archeologisch booronderzoek plaats op de kruising Zuidhaven/Markt.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
NGE-onderzoek kruising Zuidhaven / Stoofstraat afgerond

NGE-onderzoek kruising Zuidhaven / Stoofstraat afgerond

Zojuist is het onderzoek naar de aanwezigheid van NGE op de locatie kruising Zuidhaven/Stoofstraat afgerond. Daarmee is ook een einde gekomen aan de wegafsluiting en zijn de Noord- en Zuidhaven en de Stoofstraat weer vrij toegankelijk voor het gemotoriseerd verkeer. De stelling verplaatst zich nu naar het voetgangersgebied nabij de sloopplek van de Vrijbuiter (het praathuis) om de punten te onderzoeken die in de eerste fase niet meegenomen konden worden. Dit zal geen beperkingen voor het autoverkeer met zich meebrengen.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws
Herstel straatwerk slooplocatie Vrijbuiter

Herstel straatwerk slooplocatie Vrijbuiter

Met de feestdagen voor de deur en in afwachting op de start van de graafwerkzaamheden aan de nieuwe haven, wordt mede op verzoek van enkele ondernemers, de sloopplek van de Vrijbuiter vanaf woensdag 31 oktober door de gemeente bestraat. De werkzaamheden duren naar verwachting een week. Tot de moment dat de graafwerkzaamheden van start gaan blijft de bestrating liggen.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
Update NGE-onderzoek: parkeerplaats Tumi's tijdelijk afgesloten

Update NGE-onderzoek: parkeerplaats Tumi's tijdelijk afgesloten

Ter voorbereiding op het NGE-onderzoek op de parkeerplaats tegenover Tumi's zal morgen een deel van de struiken/heg tussen de parkeerplek en ons werkterrein worden verwijderd. Deze struiken zouden vanwege de komst van de haven sowieso verwijderd worden. Ook is hier het parkeerterrein tijdelijk afgesloten voor verkeer. De detectiewerkzaamheden ter hoogte van de markt worden nu afgerond, waarna de stelling de parkeerplaats zal onderzoeken. 

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
Onderzoek NGE Noordhaven afgerond

Onderzoek NGE Noordhaven afgerond

Gisteren is het NGE-onderzoek aan de Noordhaven tussen de Vrijbuiter en de N285 afgerond. Vandaag is ook al het straatwerk hersteld. Daardoor kunnen we de Noordhaven en een groot deel van de parkeerplekken in dit deel van het projectgebied vrijgeven. Ondertussen wordt het onderzoek aan de Zuidhaven voortgezet en maken we goede vorderingen. Helaas lukt het niet om de Zuidhaven in dit deel volledig te onderzoeken en herstraten voor het weekend.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws
Stand van zaken haven Zevenbergen

Stand van zaken haven Zevenbergen

In oktober zou de schop de grond ingaan, maar er is nog geen overeenstemming over het havenproject. Momenteel voert gemeente Moerdijk gesprekken met de samenwerkingspartners en medefinanciers van het havenproject en met de aannemerscombinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik. Doel is om tot overeenstemming te komen over de technische aanpak van het project, de kosten en de financiering. Deze gesprekken zijn nodig omdat begin september bleek dat het project volgens het ontwerp van de aannemer duurder uitvalt dan begroot. 

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws
Tweede fase onderzoek NGE gestart

Tweede fase onderzoek NGE gestart

De eerste fase van het NGE-onderzoek in de Noord- en Zuidhaven is afgerond. De parkeerplekken ter hoogte van Takko Fashion en de Etos zijn weer beschikbaar. Ook is de weg in dit deel van het havengebied vrijgegeven. Daardoor kan gemotoriseerd verkeer weer over dit deel van de haven rijden. De stelling is vervolgens verplaatst naar de Noordhaven ter hoogte van Café Proost alwaar begonnen is met fase 2 van het onderzoek. Vanaf de Vrijbuiter tot aan de Stoofstraat zijn de Noord- en Zuidhaven en de daar gelegen parkeerplekken afgesloten voor verkeer. De wegen en de parkeervakken kunnen de komende dagen niet gebruikt worden. Het gebied blijft wel toegankelijk voor leveranciers van de winkels in het gebied, evenals voor de afvaldiensten. 

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven of alle nieuws