Planning

2019

Voorlopige planning

3e kwartaal

  • Aanbrengen ankers damwanden
  • Begin september: start plaatsen afdekkappen op de kadeconstructie

4e kwartaal

  • Half oktober: start aanbrengen schroefinjectiepalen ter fundering van verschillende objecten (bruggen, steigers, kadetrappen, etc.)
  • Eind oktober: bouw kadetrap Zuidhaven
  • Half november: bouw kadetrap Noordhaven
  • Begin december: start bouw van het landhoofd (steunpunt van een brug) voor de verkeersbrug te hoogte van de Brouwerstraat

2020

Voorlopige planning

Uitvoering
Hele jaar

Uitvoering

2020

Medio december - oplevering