Planning

2018

3e kwartaal:
- Voorbereiding uitvoering
- Bouwkundige opname panden
- Nader onderzoek niet-gesprongen explosieven
- Sloop Vrijbuiter
- Evenementen vinden ongehinderd plaats

4e kwartaal:
- Start uitvoering
- Volledige gedempte deel haven wordt bouwterrein en bouwweg

2019

1e – 4e kwartaal:
- Uitvoering

4e kwartaal:
- Water stroomt de haven in (uiterlijk 31 december 2019)

2020

1e kwartaal:
- Afronden herinrichting kades