Planning

2019

Deze periode

Viering start werkzaamheden aan de haven
24 april

Viering start werkzaamheden aan de haven

April - Mei

Vervanging riolering aan de Noordhaven

Vervanging riolering aan de Noordhaven in verschillende fases: 1) Vanaf huisnummer 38 tot aan café Proost, 2) Vanaf Proost richting het Haveneind, 3) Vanaf kruising Noordhaven/Stoofstraat richting Noordhaven 38.
April - Mei

Vervangen riolering aan de Zuidhaven

Vervangen riolering aan de Zuidhaven ter hoogte van het Kruidvat, tussen huisnummers 65 en 77. Als de riolering aan de Noordhaven volledig vervangen is wordt het werk voortgezet aan de Zuidhaven. Middenterrein voorbereiden voor de bouw van de haven: o.a. bouwhekken plaatsen, muurtjes afbreken, bestrating verwijderen, bankjes en lantaarnpalen verplaatsen.
April - Mei

Voorbereiden voor bouw

Middenterrein voorbereiden voor de bouw van de haven: o.a. bouwhekken plaatsen, muurtjes afbreken, bestrating verwijderen, bankjes en lantaarnpalen verplaatsen.
Eind mei - begin juni

Start graafwerkzaamheden aan de haven: de eerste meter wordt afgegraven.

Eind mei - begin juni

Start plaatsen van de damwanden aan de Noordhaven.

2019

Voorlopige planning

2e kwartaal

  • April: plaatsen bouwhekken, start uitvoering
  • Begin juni: start plaatsen damwanden Noordhaven
  • Half juni: start plaatsen damwanden Zuidhaven
  • Half juni: hervatten rioolwerk aan de Zuidhaven

3e kwartaal

  • Begin juli: start aanbrengen ankers damwanden
  • Begin september: start plaatsen afdekkappen op de kadeconstructie

4e kwartaal

  • Half oktober: start aanbrengen schroefinjectiepalen ter fundering van verschillende objecten (bruggen, steigers, kadetrappen, etc.)
  • Eind oktober: bouw kadetrap Zuidhaven
  • Half november: bouw kadetrap Noordhaven
  • Begin december: start bouw van het landhoofd (steunpunt van een brug) voor de verkeersbrug te hoogte van de Brouwerstraat

2020

Voorlopige planning

Uitvoering
Hele jaar

Uitvoering

2020

Medio december - oplevering