Bezoek van Rijk en Provincie

Bezoek van Rijk en Provincie

Op 16 november bracht Michèle Blom, Directeur-generaal Rijkswaterstaat, op uitnodiging van Commissaris van de Koning Wim van de Donk en gedeputeerde Johan van den Hout een bezoek aan Waterpoort en de Zuidwestelijke Delta. Gastheer en wethouder Thomas Zwiers presenteerde in het Mauritshuis de ontwikkelingen binnen Waterpoort, de Zuiderwaterlinie en NL Delta. In het informatiecentrum Roode Vaart in Zevenbergen gaf Joost Frijters een toelichting over de doortrekking van de Roode Vaart en de centrumontwikkeling.