Strategische handelslocatie

De voormalige haven vormde eeuwenlang een doorgaande waterlijn dwars door Zevenbergen heen. Een bedrijvige plek waar schepen aanmeerden en de overslag en verhandeling plaatsvond. Zevenbergen was hiermee een succesvolle handelslocatie voor zout en turf. Gaandeweg ook voor andere handel, scheepvaart en landbouw. De haven was een strategische plek en vormde de grondslag van de stad. Ook aan de plattegrond van het centrum is goed te zien dat de haven een centrale rol speelde. 

Historie

Historische waarde

Begin jaren ’70 van de vorige eeuw is de haven gedempt. De kades waren vervallen, de doorstroming was niet goed en men hechtte minder waarde aan het historisch belang. Na de demping werd de haven gebruikt als parkeerplaats en als plek voor de weekmarkt. De contouren van de haven zijn nog altijd duidelijk zichtbaar, mede dankzij de  herinrichting in de jaren ‘90. Maar het gevoel dat Zevenbergen iets miste, bleef. 

Historie