Aanleiding

De gemeente Moerdijk broedde al jaren op mogelijkheden om de haven weer te heropenen. Dit werd al in de Centrumvisie van 2009 geschetst. Het geld ervoor ontbrak echter. Totdat zich een prachtige kans aandiende. De Roode Vaart kon een cruciale rol  voor de zoetwatervoorziening in de regio gaan spelen. Om die reden wordt de terugkeer van het water geheel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta. De gemeente Moerdijk investeert zelf in de herinrichting van de aangrenzende openbare ruimte en in vervangende parkeerruimte (zie Financiering). 

Het plan

Resultaat

De Roode Vaart wordt heropend vanaf de suikerfabriek tot aan het Haveneind. Daar gaat het water ondergronds verder via een brede duiker. Anders dan in de jaren vlak voor de demping, krijgt de haven straks fris water met een goede doorstroming. Het water wordt diep genoeg voor bootjes en sloepjes  die vanuit de Roode Vaart aan de noordkant het centrum in kunnen. Dit wordt mogelijk nadat ook de brug van de Langeweg is aangelegd. 

Het plan

Sfeer

Het herstel van de historische haven zal veel betekenen voor de sfeer in het centrum van Zevenbergen. Het wordt nog gezelliger om langs de haven te wandelen en te winkelen. Eendjes voeren met je kinderen. Bootjes bekijken vanaf een terrasje. Het kan straks. Oudere Zevenbergenaren kunnen net als vroeger weer een ‘havenkantje’ lopen. Zevenbergen zal meer bezoekers trekken, die er komen om te winkelen en te verblijven. Wonen aan het water is populair, waarmee de haven een gewilde plek wordt voor een sfeervol grachtenpand. 

Het plan

Parkeren en bruggen

Het parkeren blijft gratis in heel het centrum. Langs de haven blijven parkeerplekken over, bijvoorbeeld voor bewoners, het inladen van grotere artikelen door het winkelend publiek en voor toeleveranciers. Natuurlijk zijn er ook vervangende parkeerplaatsen nodig voor de plekken waar het water terugkomt. Die komen in de Kasteeltuin, op nog geen vijf minuten lopen. De werkzaamheden aan de haven starten pas nadat de extra parkeerplaatsen in de Kasteeltuin gereed zijn. De heropening van de haven betekent ook dat de weekmarkt verhuist naar de plek waar hij ooit ontstond: de Markt.

Over de haven komen 2 bruggen die geschikt zijn voor auto’s (bij De Langeweg en de Brouwerstraat). Er komen 2 bruggen voor fietsers en voetgangers (bij de Markt/Haventrappen en de Brugstraat). Ter hoogte van de Ambachtsgang en Van der Putgang komen 2 wandelbruggetjes.

Het plan

Uitvoering

De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt met veel zorg. Zo zullen regelmatig onafhankelijke metingen plaatsvinden, die zekerheid geven over de bouwkundige staat van de gebouwen grenzend aan de haven. De gemeente en de aannemerscombinatie zetten maximaal in op het aantrekkelijk en bereikbaar houden van het centrum tijdens de werkzaamheden.

Het plan