Heropening van de Roode Vaart

Al jaren broedde de gemeente op mogelijkheden om de haven weer te heropenen. Het geld ervoor ontbrak echter. Totdat zich een prachtige kans aandiende. Om de zoetwatervoorziening in de regio te waarborgen, werd het essentieel dat de Roode Vaart weer zou doorstromen. 

Financiering

Regionaal belang

Na een intensief traject werd eind 2013 overeenstemming bereikt met verschillende overheden over de financiering. Om die reden wordt de terugkeer van het water geheel mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Zeeland en het waterschap Brabantse Delta. In totaal gaat het om een investering van circa € 20 miljoen. De gemeente Moerdijk investeert zelf in de herinrichting van de aangrenzende openbare ruimtes op de haven en de Markt en het oplossen van het parkeervraagstuk.

Financiering