Schade melden

Waar gewerkt wordt aan wegen en water, kan overlast ontstaan. De aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid / Van den Herik en de gemeente Moerdijk nemen tal van voorzorgsmaatregelen om dit tot een minimum te beperken. Heeft u toch een klacht, of is er sprake van schade door de werkzaamheden, dan leest u hier wat u kunt doen.

Calamiteiten
Denk bij calamiteiten eerst aan uw eigen veiligheid. Bel 112 als er hulpdiensten nodig zijn. Daarnaast kunt u de gemeente bellen op 140168: dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar voor spoedmeldingen.

Klachten
Heeft u klachten over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ruben Herregodts, omgevingsmanager van de aannemerscombinatie. Ruben is tijdens kantoortijden bereikbaar op 06 - 10 21 40 26. 

Schade
We onderscheiden verschillende soorten schades. 

Materiële en immateriële schade
Materiële schade is schade aan uw eigendommen die het directe gevolg is van de bouwwerkzaamheden, zoals een scheur in de gevel of een deuk in uw auto. Van immateriële schade is bijvoorbeeld sprake wanneer er een steen valt waardoor iemand zijn been breekt. Heeft u materiële of immateriële schade? Hier vindt u informatie hoe u deze schade kunt melden. Geef daarbij aan dat het gaat om schade die u opliep bij het centrumproject.

Planschade en nadeelcompensatie
Planschade is schade die u lijdt doordat er een planologische maatregel wordt genomen die nadelig voor u is. Bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor uw uitzicht verandert en uw woning in waarde daalt. In zo’n geval kunt u planschade claimen.

Loopt u als particulier of ondernemer inkomsten mis door besluiten of handelingen van de gemeente? Dan kunt u een beroep doen op de Verordening Nadeelcompensatie Centrumontwikkeling Zevenbergen. Deze regeling legt uit wanneer u recht heeft op nadeelcompensatie. Zo is van belang dat er alleen recht op nadeelcompensatie is voor ondernemers die reeds voor 25 oktober 2012 in het gebied gevestigd waren.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan tijdens kantooruren contact op met de gemeente Moerdijk via telefoonnummer 140168 en vraag naar Petra Ploeg of Conny van Aken.

Schade