Aanleiding

Het water keert terug in de haven omdat de Roode Vaart een belangrijke rol gaat spelen in de zoetwatervoorziening voor de regio. De terugkeer van het water wordt dan ook mede door andere overheden betaald. Nog voor de komst van het water is de opwaardering van het centrum al te zien: in de Kasteeltuin. Een rommelig achteraf-gebied is veranderd in een waardige entree van het centrum. In een groene situering zijn hier honderden parkeerplekken gemaakt, om de haven en Markt autoluw te kunnen krijgen. Mede dankzij de aanpak van haven en Markt willen ook andere partijen investeren in het centrum. Zo komt er aan de Molenstraat een nieuwbouwproject met woningen, een supermarkt en een parkeergarage. In de toekomst zullen aan de Stoofstraat ook nieuwe woningen komen.

Het plan

De 5 deelprojecten

Haven: Het water komt terug. De Weekmarkt verhuist naar de Markt. Vervangende parkeerplekken zijn inmiddels gerealiseerd in de Kasteeltuin. Daarnaast blijven er gratis parkeerplekken langs het water over.

Markt: De Markt is de huiskamer van Zevenbergen. Het plein krijgt meer eenheid in bestrating, meer terrassen en wordt zoveel mogelijk autovrij. Aan de andere zijde, bij de kerken, komt meer ruimte voor gezellige evenementen. Ook krijgt de weekmarkt hier een plek.

Kasteeltuin: Dit is dé openbare parkeergelegenheid voor het centrum. Parkeren is gratis, net als in heel het centrum. De groene herinrichting en kunstuitingen verwijzen naar het voormalige kasteel van Zevenbergen dat ooit op deze plek stond. Ook kwam er ruimte vrij aan de Neerhofstraat, waar mensen zelf hun droomhuis bouwden. 

Molenstraat: De kop van de Molenstraat/Doelstraat, grenzend aan de Markt, krijgt een supermarkt met daarboven appartementen. Er komt een parkeergarage voor de bewoners en de klanten van de supermarkt.

Stoofstraat: Aan het begin van de haven, waar de Stoofstraat op de haven uitkomt, komt in de toekomst een gebouw met appartementen en op de begane grond voorzieningen. Onderin het gebouw komt een parkeergarage voor de bewoners.

Het plan

Sfeer

De Centrumontwikkeling zal veel betekenen voor de sfeer in het centrum van Zevenbergen. Het wordt nog gezelliger om langs de haven te wandelen en te winkelen. Met het water krijgt het historische centrum zijn oude charme terug. De Markt wordt nog meer dan nu de centrale ontmoetingsplek van Zevenbergen en omgeving: er is meer ruimte voor bijzondere evenementen en gezellige terrasjes. Er komen ook nieuwe woningen bij in het centrum. Rommelige gebieden aan de randen van het centrum opgeknapt. Kortom: Zevenbergen krijgt weer een centrum dat past bij de rijke historie van het stadje en bij de regiofunctie voor de gemeente Moerdijk. 

Het plan

Demping Roode Vaart

Zevenbergen was eeuwenlang een levendig handelsstadje rond de haven. De Roode Vaart was de ader van de stad. Als vanzelf ontstond naast de haven de Markt. En natuurlijk hadden de handelaren en kopers behoefte aan herbergen en cafés. Veel van dit alles is nog steeds terug te vinden in het centrum van Zevenbergen. Ruime veertig jaar geleden werd de haven gedempt. Met het historisch besef van vandaag kijken we anders naar de demping van begin jaren zeventig van de vorige eeuw. Al snel verbeterde immers de kwaliteit van het oppervlaktewater. Fabrieken lozen niet meer op het water. En nu mist de stad iets. Zevenbergen heeft de unieke kans gegrepen om het water weer terug te krijgen. En daarmee ook de gezellige sfeer van vroeger.

In andere plaatsen is ooit gedempt water succesvol teruggebracht, zoals in Zaandam, Drachten, Den Haag en Breda. Waar het water terugkwam, kwamen veelal ook de terrasjes. Het water trekt nu eenmaal altijd! Dit kan nu ook in Zevenbergen. De vaak fraaie gebouwen langs de Noordhaven en Zuidhaven worden weer grachtenpanden!

Het plan