Bereikbaarheid

Nu de start van het werk aan de haven nadert, verandert de parkeersituatie in het centrum van Zevenbergen. Vanaf 9 april wordt de bestaande blauwe zone, waarbinnen met een parkeerschijf mag worden geparkeerd, aangepast en uitgebreid. De belangrijkste informatie en een overzicht van de veelgestelde vragen vindt u op deze pagina.

Bereikbaarheid-6

Aanpassing en uitbreiding blauwe zone

Vanaf 9 april komen er op de Noord- en Zuidhaven, rond het middenterrein waar de haven wordt gegraven, bouwhekken. Hierdoor vervallen alle parkeerplaatsen op dit terrein. Daarnaast vervallen er tijdelijk parkeerplaatsen langs de panden aan de Noord- en Zuidhaven als daar de nieuwe riolering wordt aangelegd. Vanwege deze veranderingen wordt per 9 april de bestaande blauwe zone uitgebreid en aangepast: meer straten krijgen een blauwe lijn en de maximale parkeerduur wordt 1 uur in plaats van de huidige 2 uur. Dit bevordert de doorstroming en daarmee de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in het centrum. 

Ondernemers, medewerkers en bezoekers van winkels in het centrum die langer dan een uur willen parkeren, kunnen hun auto de hele dag gratis kwijt op een van de langparkeerplaatsen in het centrum, zoals de Kasteeltuin (200 plekken) of aan het begin van de Kerkstraat (40 plekken).

Bekijk hier de kaart met daarop de aangegeven parkeerplaatsen.

Bereikbaarheid-6

Ontheffing per adres

Wie binnen de blauwe zone woont, kan een ontheffing aanvragen via https://www.moerdijk.nl/blauwe-zone-centrum-Zevenbergen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Met zo’n ontheffing kan per adres met één auto zonder beperking worden geparkeerd binnen de blauwe zone. Voor werkzaamheden of een verhuizing kan een tijdelijke ontheffing aangevraagd worden.

Bereikbaarheid-6

Veelgestelde vragen

Waarom een aanpassing en uitbreiding van de blauwe zone?
De centrumontwikkeling Zevenbergen en de werkzaamheden die daarvoor uitgevoerd gaan worden zijn van grote invloed op de parkeersituatie in het centrum van Zevenbergen. Waar nu het middenterrein van de Noord- en Zuidhaven o.a. wordt gebruikt als parkeerplaats, stroomt eind 2020 het water door de nieuwe haven. Deze parkeerplekken komen per 9 april allemaal te vervallen. Het op dat moment aanpassen en uitbreiden van de blauwe zone moet de doorstroming en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in het centrum bevorderen.

Wanneer gaat de nieuwe parkeersituatie in?
Eind april 2019 gaan we van start met de graafwerkzaamheden aan de haven. Vanaf 9 april 2019 worden bouwhekken geplaatst op het middenterrein waar de haven gegraven wordt. Hierdoor vervallen de parkeerplekken op het middenterrein. Dit is dan ook hét moment dat de blauwe zone in het centrum wordt aangepast en uitgebreid.

Zijn er in de nieuwe situatie minder parkeerplekken beschikbaar dan in de huidige situatie?
Nee, dat is niet het geval. Met de aanleg van de nieuwe parkeerterreinen aan de Kasteeltuin (200 parkeerplekken) en aan het begin van de Kerkstraat (40 parkeerplekken) hebben we meer nieuwe parkeerplekken gerealiseerd dan er aan de haven verdwijnen. Beide parkeerplekken liggen op slechts enkele minuten lopen van de winkels en horeca. Ze liggen buiten de blauwe zone, wat betekent dat hier lang geparkeerd kan worden.

Kunnen we tijdens de werkzaamheden parkeren in de Noord- en Zuidhaven?
Ja, máár er zijn beduidend minder parkeerplekken beschikbaar dan in de huidige situatie. De parkeerplekken in het middenterrein komen direct bij aanvang van het werk op 9 april te vervallen. Voor de rioleringswerkzaamheden langs de panden zullen parkeerplekken tijdelijk niet beschikbaar zijn. De hoeveelheid en de locatie van de parkeerplekken die komen te vervallen tijdens het rioleringswerk verschilt per fase van de werkzaamheden.

In welke straten geldt de blauwe zone?
De blauwe zone wordt groter dan in de huidige situatie. Vanaf het moment dat de bouwhekken op 9 april geplaatst worden gaat de blauwe zone gelden voor de volgende straten:

Ambachtsgang

Ellenboog

Noordhaven

Beursgang

Havengang

Oude Kerkstraat

Brouwerijgang

Kerkstraat

1e deel Stoofstraat (nr. 2)

Brouwerstraat

Langenoordstraat

Van der Putgang

Brugstraat

Markt

Van de Werkstraat

Dijkstraat

Molenstraat

1e deel Van Steelandstraat (nr. 2)

Doelstraat

Nieuwe Kerkstraat

Zuidhaven

Hoe lang mag ik parkeren in de blauwe zone
De blauwe zone geldt van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00-18.00h en de parkeertijd is maximaal één uur. Dit moet u aangeven door een parkeerschijf zichtbaar voor uw voorruit te plaatsen. Let op: in de huidige situatie is de parkeertijd in de blauwe zone 2 uur. Om de doorstroming van parkeerplekken te bevorderen in de blauwe zone wordt deze naar 1 uur teruggebracht.

Wie komen er in aanmerking voor een ontheffing voor de blauwe zone?
Alleen bewoners binnen de blauwe zone in het centrum van Zevenbergen hebben de mogelijkheid om per adres één parkeerontheffing aan te vragen. De volgende voorwaarden gelden hierbij:

  • U bent woonachtig aan de blauwe zone in het centrum van Zevenbergen
  • U hebt geen eigen parkeergelegenheid aan huis
  • Het gemotoriseerde voertuig (met meer dan 2 wielen) staat op uw naam

Op de dagen en tijdstippen dat de blauwe zone geldt wordt u verzocht om een tweede auto te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin. 

Als ondernemer in het centrum van Zevenbergen, krijgt u en/of uw personeel geen parkeerontheffing. U en uw personeel worden verzocht gebruik te maken van de lang parkeerplekken, buiten de blauwe zone, waaronder de Kasteeltuin. Laden en lossen binnen de voetgangerszone blijft als vanzelfsprekend van kracht in de ochtend van 7.00 tot 11.00 en in de avond van 17.00 tot 19.00 uur.

Waar kan ik een ontheffing aanvragen?
U kunt een ontheffing aanvragen via https://www.moerdijk.nl/blauwe-zone-centrum-Zevenbergen. Als u vanaf 9 april wilt beschikken over de ontheffing, wordt u verzocht om zo spoedig mogelijk uw ontheffing bij ons aan te vragen. Wij doen ons uiterste best om uw ontheffing voor 9 april te verlenen. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een ontheffing.

Ik ga verhuizen of er vinden bouwwerkzaamheden plaats aan mijn woning/ bedrijfspand. Is het mogelijk om een parkeerontheffing te krijgen?
Ja het is mogelijk om voor werkzaamheden of een verhuizing een tijdelijke ontheffing aan te vragen via https://www.moerdijk.nl/blauwe-zone-centrum-Zevenbergen.

Waar kan ik als ondernemer mijn auto parkeren?
De gemeente vraagt ondernemers, winkeliers en hun personeel hun auto’s te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin. Daar kunt u de gehele dag parkeren. Laden en lossen binnen de voetgangerszone blijft als vanzelfsprekend van kracht in de ochtend van 7.00 tot 11.00 en in de avond van 17.00 tot 19.00 uur.

Waar kan ik als bezoeker mijn auto parkeren?
De gemeente vraagt bezoekers om hun auto´s te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin. Daar kunt u de gehele dag (gratis) parkeren.

Kan ik als mantelzorger van een bewoner woonachtig in de blauwe zone een ontheffing krijgen?
Dat is niet mogelijk. Vanwege het beperkt aantal parkeerplekken in het centrum wordt u verzocht om uw auto te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin.

Waarom mag er maar 1 uur geparkeerd worden in de blauwe zone en in andere kernen 2 uur?
Een parkeertermijn van een uur moet de doorstroming en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in het centrum bevorderen. Het aantal parkeerplekken in het centrum van Zevenbergen is bij aanvang van de werkzaamheden en na realisatie van de haven beperkt.

Waar kan ik mijn auto kwijt als ik langer dan 1 uur wil parkeren?
U kunt uw auto dan parkeren op de lang parkeerplekken buiten de blauwe zone, waaronder de Kasteeltuin (200 parkeerplekken) en aan het begin van de Kerkstraat (40 parkeerplekken).

Zie bijgevoegde overzichtskaart voor de uitbreiding van de blauwe zone in het centrum van Zevenbergen en de locaties van de lang parkeerplekken.

Bereikbaarheid-6