Planning

De locatie Stoofstraat is inmiddels volledig eigendom van de gemeente en het bestemmingsplan is sinds december 2013 onherroepelijk. In 2015 is duidelijk geworden dat de locatie een belangrijke rol kan spelen bij het heropenen van de haven, door hier een tijdelijke ontsluiting op de N285 te realiseren. In het kader van beperking van overlast kan bouwverkeer dan rechtstreeks het werkgebied in. De verkoop van de locatie wordt daarom aangehouden tot 2018.

2018

- Selectie ontwikkelende partij
- Afsluiten locatieontwikkelingsovereenkomst en start commercieel traject ontwikkelende partij

2019

- Bouwrijp maken
- Start bouw

2020

- Realisatie en oplevering

Planning