Meedenken

De plannen zijn nog volop in ontwikkeling. Een besluit van de gemeente volgt in de loop van 2015. Pas daarna is duidelijk of het plan daadwerkelijk doorgaat. Bijzondere aandacht gaat uit naar de huidige bewoners op deze plek. Zo is er een zogeheten coulanceregeling in het leven geroepen, die bewoners zekerheid geeft bij eventuele verkoop van hun woning in deze voor hen onzekere tijd. Ook direct omwonenden worden uiteraard nauw betrokken.

Meedenken

Blijf op de hoogte

Bewoners en direct omwonenden krijgen tijdig bewonersbrieven of bijeenkomsten om hen te informeren over de realisatie van de Molenstraat. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief Centrumontwikkeling met nieuws over alle deelgebieden. U kunt zich op elk gewenst moment weer uitschrijven.

Meedenken