Planning

2017

4e kwartaal:
- Aanbesteding en gunning
- Voorbereiden uitvoering

2018

Vanaf 2e kwartaal:
- Start realisatie (gekoppeld aan planning en fasering werkzaamheden haven)

Nader te bepalen
- Afronden en oplevering

Planning