Moerdijkse Bode - Samen puzzelen in de werkateliers

Moerdijkse Bode - Samen puzzelen in de werkateliers

Vorige week vond de tweede ronde werkateliers plaats voor de  haven en de Markt. Stap voor stap worden de voorkeuren duidelijker, vertelt Martijn Niehof van KuiperCompagnons.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Bekijk berichten in: Haven, Markt, Moerdijkse Bode of alle nieuws
Moerdijkse Bode - Objecten Markt keren na herinrichting terug

Moerdijkse Bode - Objecten Markt keren na herinrichting terug

De Markt van Zevenbergen telt een aantal bijzondere (kunst) objecten. Bij de herinrichting van de Markt keren ze allemaal terug, al is nog niet zeker of het op exact dezelfde plaats zal zijn.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Bekijk berichten in: Markt, Moerdijkse Bode of alle nieuws
Overeenkomende tendens in werkateliers

Overeenkomende tendens in werkateliers

Onlangs hebben bewoners, ondernemers en de gemeente ideeën en wensen uitgewisseld over de centrumplannen. Dit gebeurde in de eerste werkateliers voor de haven en de Markt. Het vormde een geslaagde start en kennismaking. Wethouder Thomas Zwiers is enthousiast over de samenwerking: 'We zijn nog maar net begonnen, maar halen nu al veel input op uit de ateliers. Ik kijk dan ook erg uit naar het vervolg!'

Bekijk berichten in: Haven, Markt of alle nieuws
'We zijn va-n-alle marte tuis'

'We zijn va-n-alle marte tuis'

Zeuvebultelaand stond vorige week in het teken van carnaval. Dat Zevenbergen 'va-n-alle marte tuis' is hebben de bewoners wel bewezen; een mengeling aan wagens trok op door het dorp, gevolgd door een stoet van verklede mensen. Over een aantal jaar biedt de vernieuwde Markt nog meer ruimte voor dit evenement!

Bekijk berichten in: Markt of alle nieuws
Samen aan de slag!

Samen aan de slag!

In totaal vinden er voor zowel de Markt en de haven drie werkateliers plaats. De wensen en ideeën uit de ateliers worden uiteindelijk vertaald naar een voorlopig schetsontwerp. Dit ontwerp wordt tijdens een inloopavond gepresenteerd. Daar krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om te reageren. Lees verder voor de volledige totstandkoming van het inrichtingsplan haven-Markt.

Bekijk berichten in: Haven, Markt of alle nieuws
Voorontwerpbestemmingsplan "Haven-Markt" ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan "Haven-Markt" ter inzage

Het Moerdijkse college heeft voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) voor de Haven en Markt in Zevenbergen vastgesteld. In het VOBP wordt juridisch en planologisch vastgelegd wat er mogelijk is op het haventracé en de markt. Het plan zegt niet hoe de herinrichting van markt en haven eruit moet komen te zien. Het VOBP ligt ter inzage vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2015. Iedereen kan tot en met 25 februari reageren op het plan. Als onderdeel van de terinzageperiode vindt er een inspraakavond plaats op 2 februari 2015.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
De weekmarkt verhuist naar zijn originele plek

De weekmarkt verhuist naar zijn originele plek

De weekmarkt is niet meer uit het straatbeeld van Zevenbergen weg te denken. De eerste weekmarkt werd gehouden in 1954 en verhuist door de terugkeer van de haven weer naar zijn originele plek: de Markt.

Bekijk berichten in: Markt of alle nieuws