Planning

 

2018

2e kwartaal:
- Afronding bouw woningen kavels
4e kwartaal:
- Herstel Neerhofstraat

 

Planning

Kasteeltuin als eerste klaar

Van alle projecten in de Centrumontwikkeling Zevenbergen is de Kasteeltuin het eerst afgerond. Het werk aan de haven en de Markt kan immers pas beginnen als er vervangende parkeergelegenheid. 

 

 

Planning