Moerdijkse Bode: Sloop en een nieuw begin

Moerdijkse Bode: Sloop en een nieuw begin

Het Kasteel van Zevenbergen kent een lange geschiedenis met veel mooie maar ook roerige periodes. Van watersnoodrampen tot oorlog, van brand tot het uiteindelijke verval. In 1729 werd het kasteel uiteindelijk gesloopt en bleef er enkel een lege vlek in de Zevenbergse binnenstad over. Het is het zesde en tevens laatste laken in de reeks die wordt behandeld, genaamd: Sloop en nieuw begin.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Moerdijkse Bode: Brand in het kasteel

Moerdijkse Bode: Brand in het kasteel

Het Kasteel van Zevenbergen heeft veel te verduren gehad. Zo ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog die woedde in de Lage Landen. Het zijn in deze periode niet de Spanjaarden, maar de Geuzen die het kasteel bezetten en vervolgens in brand steken. Met grote gevolgen van dien. Het is het vijfde laken waar we dieper op ingaan, genaamd: ‘Stadsbrand’.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Moerdijkse Bode: Een stevige pint

Moerdijkse Bode: Een stevige pint

‘Heerlyk tafelen’ doen we allemaal graag, maar vroeger kon alleen de adel flink uitpakken. ‘Veel en lekker eten vormden een symbool voor rijkdom’, vertelt ontwerpster Hélène van Dooremolen. Een van de weinige tastbare overblijfselen uit deze periode van heerlijk tafelen zijn de restanten van de kruiken die veelal in de grond worden teruggevonden.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Moerdijkse Bode: Zevenbergen aan Zee

Moerdijkse Bode: Zevenbergen aan Zee

Het derde ‘laken’ in de Kasteeltuin, ontworpen door Hélène van Dooremolen, verwijst naar een ingrijpende periode in de Zevenbergse geschiedenis: watersnood. Het stadje werd zwaar getroffen door de Sint Elizabeth vloed aan het begin van de vijftiende eeuw. Eigen schuld, als we de legende moeten geloven... Lees er meer over in de rubriek in de Moerdijkse Bode.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Bekijk berichten in: Moerdijkse Bode of alle nieuws
Moerdijkse Bode: Volwassen bomen voor Kasteeltuin

Moerdijkse Bode: Volwassen bomen voor Kasteeltuin

Er wordt hard gewerkt aan de realisatie van de Kasteeltuin en de afronding is in zicht. Het hekwerk, de parkeerplaatsen, verlichting en onder meer de Kasteelpoort hebben hun bestemming gevonden. Wat nu nog ontbreekt, is het groen. Een eerste stap hiervoor is de verhuizing van acht platanen van de haven naar de Kasteeltuin. Dat gebeurt onder begeleiding van Edwin Holtrop, toezichthouder openbaar groen van de gemeente Moerdijk.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Moerdijkse Bode: Infocentrum trekt veel volk op eerste dag

Moerdijkse Bode: Infocentrum trekt veel volk op eerste dag

Op donderdag 3 november opende het informatiecentrum over de Centrumontwikkeling voor het eerst zijn deuren. Ook na de opening door wethouder Zwiers was er de hele dag veel aanloop. Vanaf nu elke donderdag open!

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Moerdijkse Bode: Van ontwerp naar realisatie

Moerdijkse Bode: Van ontwerp naar realisatie

De graafmachines, de werklieden en het bouwbord liegen er niet om; de werkzaamheden in de Kasteeltuin zijn volop aan de gang! Vorige week is de riolering gelegd en momenteel wordt de grond bouwrijp gemaakt. De uitvoering van de Kasteeltuin is in handen van de regionale bouwcombinatie De Krom B.V. & Krinkels B.V. “Ons streven is om de werkzaamheden nog voor de Kerst af te ronden”, aldus aannemer Johan de Krom.

Lees hier het hele nieuwsbericht.