Naar een inrichtingsplan voor Markt en haven

Naar een inrichtingsplan voor Markt en haven

Er zijn drie rondes met werkateliers, telkens één voor de Markt en één voor de haven. Er zijn al twee rondes geweest en in mei/juni vinden de laatste werkateliers plaats. De eerste werkateliers waren vooral oriënterend. Hier werden de wensen van bewoners en ondernemers in kaart gebracht. In de tweede ronde maakte stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons enkele varianten voor de haven, de Markt en de aansluiting tussen beide.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
Voorontwerpbestemmingsplan "Haven-Markt" ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan "Haven-Markt" ter inzage

Het Moerdijkse college heeft voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) voor de Haven en Markt in Zevenbergen vastgesteld. In het VOBP wordt juridisch en planologisch vastgelegd wat er mogelijk is op het haventracé en de markt. Het plan zegt niet hoe de herinrichting van markt en haven eruit moet komen te zien. Het VOBP ligt ter inzage vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2015. Iedereen kan tot en met 25 februari reageren op het plan. Als onderdeel van de terinzageperiode vindt er een inspraakavond plaats op 2 februari 2015.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
Informatiemarkt trekt 250 bezoekers

Informatiemarkt trekt 250 bezoekers

Bewoners en ondernemers kwamen massaal af op de informatiemarkt over de Centrumontwikkeling Zevenbergen op 17 december. Aanmelden om mee te werken aan het ontwerp van de Haven en de Markt kan nog tot 5 januari.

Bekijk berichten in: Algemeen of alle nieuws