Planning

2017

4e kwartaal:
- Gunning

2018

1e kwartaal:
- Voorbereiding uitvoering

3e kwartaal:
- Start realisatie

Nader te bepalen
- Oplevering water in de haven
- Afronden herinrichting kades en Markt

Planning