Planning

2017

4e kwartaal:
- Gunning
- Voorbereiding uitvoering

2018

2e kwartaal:
- Start realisatie

Nader te bepalen
- Oplevering water in de haven
- Afronden herinrichting kades en Markt

Planning