Vooronderzoek van start

Vooronderzoek van start

Voor de heropening van de haven is het belangrijk om goed en gedetailleerd in beeld te krijgen hoe de bouwkundige staat van de panden aan de haven is. Om deze reden start binnenkort advies- en ingenieursbureau Grontmij met de eerste globale inventarisatie van de panden. In deze fase halen zij vooral informatie op uit het stadsarchief en via foto’s van de huidige woningen. Naar aanleiding van dit vooronderzoek wordt bepaald hoe de daadwerkelijke bouwkundige opname straks wordt uitgevoerd.

Bekijk berichten in: Haven of alle nieuws
Samen aan de slag!

Samen aan de slag!

In totaal vinden er voor zowel de Markt en de haven drie werkateliers plaats. De wensen en ideeën uit de ateliers worden uiteindelijk vertaald naar een voorlopig schetsontwerp. Dit ontwerp wordt tijdens een inloopavond gepresenteerd. Daar krijgt iedereen die dat wil, de mogelijkheid om te reageren. Lees verder voor de volledige totstandkoming van het inrichtingsplan haven-Markt.

Bekijk berichten in: Haven, Markt of alle nieuws
BreinKlas ontwerpt nieuwe brug voor Zevenbergen

BreinKlas ontwerpt nieuwe brug voor Zevenbergen

De leerlingen van de BreinKlas – de bovenschoolse plusklas van stichting de Waarden – hebben zich gewaagd aan het ontwerpen van een brug over het water dat weer terugkeert in de haven van Zevenbergen. Donderdag 29 januari presenteerden de leerlingen hun ontwerpen.

Bekijk berichten in: Haven of alle nieuws
Voorontwerpbestemmingsplan "Haven-Markt" ter inzage

Voorontwerpbestemmingsplan "Haven-Markt" ter inzage

Het Moerdijkse college heeft voorontwerpbestemmingsplan (VOBP) voor de Haven en Markt in Zevenbergen vastgesteld. In het VOBP wordt juridisch en planologisch vastgelegd wat er mogelijk is op het haventracé en de markt. Het plan zegt niet hoe de herinrichting van markt en haven eruit moet komen te zien. Het VOBP ligt ter inzage vanaf 15 januari tot en met 25 februari 2015. Iedereen kan tot en met 25 februari reageren op het plan. Als onderdeel van de terinzageperiode vindt er een inspraakavond plaats op 2 februari 2015.

Bekijk berichten in: Algemeen, Haven, Markt of alle nieuws
Voorbereidende werkzaamheden heropenen Roode Vaart

Voorbereidende werkzaamheden heropenen Roode Vaart

Moerdijk Bodemsanering B.V. verricht de komende weken werkzaamheden in en nabij de openbare weg in het centrum van Zevenbergen. Dit in het kader van het project 'heropenen van de Roode Vaart'. Bekijk hier de globale planning omtrent de werkzaamheden.

Bekijk berichten in: Haven of alle nieuws